Polityka prywatności, cel prawny i podstawy przetwarzania danych osobowych

Pamiętaj proszę, że podanie własnych danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Twoje dane osobowe są bezpieczne.

Jednocześnie pamiętaj proszę, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia podanych danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie lub skorzystać z pomocy, pisząc na adres pomoc @ travelbrain.pl

  1. Administrator danych osobowych w serwisie koubaceramics.pl

Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu Kouba Ceramics, prowadzonego pod adresem https://koubaceramics.pl odpowiedzialnym za bezpieczeństwo danych jest TravelBrain.pl z siedzibą w Krakowie (30-383), ul. Obozowa 50A/15, NIP 794 114 22 27, REGON: 120870343 (zwany dalej „Administrator”).

2. Sposób i cel gromadzenia danych osobowych.

Dane osobowe Użytkowników gromadzone są za pośrednictwem Serwisu https://koubaceramics.pl za pomocą kanałów elektronicznych. 

Dane osobowe, które pobierane są automatycznie, po wejściu na stronę Serwisu:

–  W ramach Serwisu wykorzystywane są tekstowe pliki cookies, których celem jest m.in. ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu i analiza zachowań Użytkowników w ramach Serwisu. Pliki cookies przechowywane są na komputerze Użytkownika.

Cookies dzielą się na:
cookies sesyjne (session cookies), są przechowywane na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika do momentu wylogowania się, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej,
cookies stałe (persistent cookies), są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez określony czas lub do ich samodzielnego usunięcia przez Użytkownika,
cookies podmiotów zewnętrznych (third parties cookies), pochodzące od podmiotów trzecich, które pozwalają m.in. dostosować reklamy, treści i sposób ich wyświetlania do preferencji Użytkownika, a także ustalić skuteczność działań reklamowych (np. Google, Booking.com). Użytkownik może samodzielnie w ustawieniach wykorzystywanej przez siebie przeglądarki internetowej określić, czy wyraża zgodę na zapisywania plików cookies przez tę przeglądarkę. Informację jak to zrobić można znaleźć na tej stronie (link odsyła do serwisu zewnętrznego)

–  Administrator przetwarza również anonimowe dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (adres IP, domena, system operacyjny, wielkość ekranu) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisu (takich jak np. dane pozyskiwane za pomocą usługi Google Analytics). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy. Anonimowe dane eksploatacyjne mogą być dostępne dla podmiotu udostępniającego usługę do ich wygenerowania (np. Google).

  1. Dane osobowe Użytkownika gromadzone i przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

– wysyłki Newsletterów drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas przetwarzanie danych osobowych (adres email, imię, adres IP) następuje w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika, czas przetwarzania obejmuje okres do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika. W stopce każdego newslettera znajduje się link do rezygnacji z subskrypcji. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez MailerLite, operatora serwisu mailerlite.com oraz Google, operatora serwisu mail.google.com, Zenbox.pl – operatora usługi serwerowej (hosting).

– marketingu towarów i usług Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wówczas przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Administrator, czas przetwarzania obejmuje okres do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika.

– sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Administrator (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wówczas przetwarzanie danych osobowych realizowane jest w oparciu o zaakceptowany przez Użytkownika Regulamin Sklepu. Czas przetwarzania danych obejmuje okres niezbędny do wykonania umowy sprzedaży lub podjęcia działań na żądanie Użytkownika (reklamacja, roszczenia). Dane Użytkownika podane w trakcie zakupów przekazywane są innym podmiotom wyłącznie w celu realizacji usług, dostawy towarów lub za wyraźną zgodą Użytkownika i tylko wówczas gdy jest to działanie niezbędne do realizacji usługi, sprzedaży. Są to: operatorzy płatności elektronicznych, kurierzy, operatorzy pocztowi, odpowiedzialni za dostarczenie zamówionych towarów, a także podmioty, które współpracują z Administrator w celu prawidłowego świadczenia usług (księgowi, doradcy prawni). Dane podane w trakcie zakupów są przetwarzane przez MailerLite – operatora serwisu mailerlite.com, Google – operatora serwisu mail.google.com, Zenbox.pl – operatora usługi serwerowej (hosting).

– analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administrator (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

  1. Rodzaje danych osobowych, gromadzonych i przetwarzanych przez Administratora:

– w przypadku wszystkich Użytkowników odwiedzających serwisu internetowym https://koubaceramics.pl są to: pliki cookies (ciasteczka), numer IP, z których Użytkownik łączy się z serwisem internetowym

–  w przypadku subskrybentów newslettera: adresy e-mail, imię podane w czasie rejestracji, dodatkowo numery IP

– w przypadku klientów sklepu internetowego: adresy e-mail, imię, nazwisko, adresy (korespondencyjny, do wysyłki), numer telefonu, numery IP, z których Użytkownik łączy się z usługami Administratora, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT

  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich korygowania (poprawiania, aktualizacji, cofnięcia zgody na ich przetwarzanie), kontaktując się z Administratorem np. poprzez adres e-mail pomoc @ travelbrain.pl. Osoby niepełnoletnie lub mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą wprowadzać dane osobowe (oraz korzystać z usług Administratora) wyłącznie wtedy, gdy osiągnęły wiek umożliwiający im samodzielne wyrażanie zgody na przetwarzanie ich danych osobowych.
  2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji określonych świadczeń przez Administratora lub partnerów Administratora oraz nawiązania kontaktu przez Administratora z daną osobą fizyczną.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami bezpieczeństwa przewidzianymi przez obowiązujące przepisy prawa. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, w tym w celu zabezpieczenia ich przed udostępnieniem osobom nieuprawnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  4. Administrator może przekazywać zanonimizowane dane statystyczne swoim partnerom, klientom lub kontrahentom (takie jak np. informacja o aktualnej liczbie aktywnych Użytkowników lub liczbie subskrybentów newslettera, miejscu zamieszkania użytkowników)

9. Zmiana polityki bezpieczeństwa Administratora

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem https://koubaceramics.pl/polityka-prywatnosci/ 

Strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.